Mưa tháng 5

Mưa tháng 5 Tháng 5 tới cùng những cơn mưa chẳng báo, giữa ca nghỉ trưa trong bệnh viện nhìn ra dòng người xe hối hả cùng hương đất nồng nàn đặc trưng; Sài Gòn sao lại quen đến vậy. Học y đã từ 15 năm ở đây nhưng những mảng kí ức có lẽ […]